Category Archives: Contabilitate

Situatii financiare 2018, entitati raportoare și obligatia de auditare

Temei legal:Ordin (MFP) nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidateOrdin (MFP) nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor […]