Situatii financiare anul 2023

Temei legal:

  1. Ordin (MFP) nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
    situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
  2. Ordin (MF) nr. 5394 din 15 decembrie 2023/Publicat în M.O. nr. 11/08.01.2024 privind principalele
    aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale
    ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice și pentru
    reglementarea unor aspecte contabile