Audit

Auditul nu reprezintă doar o cerinţă de îndeplinit în faţa legii, el este în primul rând o asigurare în baza căreia se pot reduce problemele şi riscurile entităţilor auditate.

Scopul auditului este de a emite o opinie independentă şi obiectivă a situaţiilor financiare, opinie care duce implicit la creşterea încrederii utilizatorilor în situaţiile financiare.

PROFESSIONAL CONSULTING are un număr de 6 auditori financiari care auditează activitatea clienţilor conform Standardelor de Audit Internaţional şi care emit recomandări sub forma unor opinii independente asupra fidelităţii situaţiilor financiare.

Serviciile oferite de noi includ:

  • Auditarea situaţiilor financiare statutare conform cu prevederile contabile legale.
  • Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare şi de auditare a situaţiilor financiare consolidate.
  • Misiuni cu scop special – proceduri agreate.
  • Auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene sau din alte finanţări nerambursabile.
  • Audit intern.
  • Analize economico-financiare pe situaţii anuale comparative.
  • Discuţii cu managementul şi recomandări.
  • Due diligence financiar.