Într-o lume aflată în permanentă schimbare nici fiscalitatea nu face excepţie. Aceasta cu atât mai mult în ţara noastră unde birocraţia şi legislaţia stufoasă epuizează resursele agenţilor economici şi unde apare ca absolut normală nevoia de a apela la serviciile unor specialişti în impozite.

Specialiştii noştri oferă soluţii fiscale personalizate fiecărui client, asigură o planificare fiscală corectă şi o conformare la legislaţia fiscală şi contabilă plecând de la ideea că nimeni nu este obligat să plătească în plus la stat faţă de obligaţia lui legală.

Serviciile oferite de noi includ:
– Consultanţă privind impozitele directe: impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, impozitul minim, impozitarea sediilor pemanente, impozitarea persoanelor fizice, PFA, impozite şi taxe locale, contribuţii sociale.
– Consultanţă privind impozitele indirecte: TVA (TVA intracomunitar), accize, taxe vamale.
– Răspunsuri prompte şi soluţii la întrebări şi speţe contabile şi fiscale.
– Consultanţă fiscală la probleme relative la procedura fiscală.
– Identificarea şi aplicarea facilităţilor fiscale prevăzute de lege.
– Calculul şi verificarea declaraţiilor fiscale.
– Identificarea politicilor fiscale şi contabile cele mai adecvate.
– Asistenţă pe durata inspecţiilor fiscale.
– Participarea la redactarea contestaţiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale, obţinerea certificatelor fiscale.
– Informări operative şi periodice legislative cu caracter fiscal şi contabil şi oferirea de posibilităţi de valorificare a acestor informaţii.
– Asistenţă privind întocmirea cererilor privind restituirea şi rambursarea cererilor fiscale.
– Consultanţă fiscală privind achiziţii, fuziuni şi divizări.
– Servicii de reprezentare fiscală şi evidenţă pentru nerezidenţi, înregistrarea în scopuri de TVA în România.
– Întocmirea dosarului preţurilor de transfer.

Auditul nu reprezintă doar o cerinţă de îndeplinit în faţa legii, el este în primul rând o asigurare în baza căreia se pot reduce problemele şi riscurile entităţilor auditate.

Scopul auditului este de a emite o opinie independentă şi obiectivă a situaţiilor financiare, opinie care duce implicit la creşterea încrederii utilizatorilor în situaţiile financiare.

PROFESSIONAL CONSULTING are un număr de 6 auditori financiari care auditează activitatea clienţilor conform Standardelor de Audit Internaţional şi care emit recomandări sub forma unor opinii independente asupra fidelităţii situaţiilor financiare.
Serviciile oferite de noi includ:
– Auditarea situaţiilor financiare statutare conform cu prevederile contabile legale.
– Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare şi de auditare a situaţiilor financiare consolidate.
– Misiuni cu scop special – proceduri agreate.
– Auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene sau din alte finanţări nerambursabile.
– Audit intern.
– Analize economico-financiare pe situaţii anuale comparative.
– Discuţii cu managementul şi recomandări.
– Due diligence financiar.

Externalizarea contabilităţii către firme profesioniste a căpătat o mare amploare azi, indiferent de mărimea clientului sau de domeniul în care activează.

Beneficiile oferite de PROFESSIONAL CONSULTING sunt considerabile: expertiza în domeniu, reducerea costurilor, calitatea serviciilor, termene fixe şi clare, o mai bună gestionare a riscurilor, colaborarea experţilor contabili cu colegi consultanţi fiscali, auditori, jurişti.

PROFESSIONAL CONSULTING are 20 profesionişti care conduc evidenţe contabile, din care 10 sunt experţi contabili.
Serviciile oferite de noi includ:
– introducerea documentelor primare;
– întocmirea jurnalelor de cumpărări şi vânzări;
– întocmirea registrului mijloacelor fixe;
– ţinerea evidenţei furnizorilor şi clienţilor;
– înregistrarea şi evidenţa stocurilor;
– întocmirea registrului jurnal şi a balanţei de verificare;
– întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi anuale;
– întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale (TVA, impozit pe profit, D390, D394, declaraţia intrastat, declaraţii pentru mediu şi alte declaraţii cerute de lege);
– asistenţă pe parcursul inspecţiilor fiscale, asistenţă audit;
– asistenţă privind contabilitatea primară;
– raportări manageriale.

Având o experienţă de peste 22 ani în administrarea de personal, specialiştii PROFESSIONAL CONSULTING, fie că sunt contabili, economişti, jurişti sau avocaţi, stăpânesc legislaţia în domeniu, au abilităţi deosebite de comunicare şi asigură o deplină păstrare a confidenţialităţii datelor.

Serviciile de salarizare oferite de noi includ:
– Procesarea actelor necesare calculului salarial.
– Efectuarea calculului salarial şi întocmirea statelor de plată, calculul concediilor medicale şi indemnizaţiilor.
– Întocmirea şi depunerea Declaraţiei 112 lunare.
– Întocmirea rapoartelor statistice solicitate de Institutul Naţional de Statistică.
– Recuperarea sumelor cuvenite de la instituţiile de stat.
Adminstrare personal
– Întocmirea şi actualizarea dosarelor de personal.
– Întocmirea contractelor de muncă, a actelor adiţionale şi a deciziilor.
– Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor pentru salariaţi.
– Servicii de raportare REVISAL.
– Consultanţă în politica de salarizare şi administrare de personal.
– Consultanţă în caz de litigii.

Încă de la înfiinţare, din anul 2002, PROFESSIONAL CONSULTING organizează periodic, anual, cursuri şi seminarii interactive bazate pe aplicaţii practice de fiscalitate şi contabilitate.

Specialiştii noştri, alături de specialişti de marcă la nivel naţional, oferă servicii de training clienţilor noştri şi altor firme interesate în următoarele domenii:
– TVA;
– impozit pe profit, impozit minim, impozit micro;
– impozit pe veniturile nerezidenţilor;
– contribuţii sociale obligatorii;
– impozitarea persoanelor fizice.
Participanţii la cursurile organizate de noi primesc suportul de curs care conţine atât aspectele teoretice, cât şi studii de caz şi diverse speţe fiscale şi contabile, precum şi Agenda fiscală pe care firma noastră o editează şi o publică anual de la înfiinţare, în 1000 de exemplare.