Salarizare & Administrare Personal

Având o experienţă de peste 22 ani în administrarea de personal, specialiştii PROFESSIONAL CONSULTING, fie că sunt contabili, economişti, jurişti sau avocaţi, stăpânesc legislaţia în domeniu, au abilităţi deosebite de comunicare şi asigură o deplină păstrare a confidenţialităţii datelor.

Serviciile de salarizare oferite de noi includ:

 • Procesarea actelor necesare calculului salarial.
 • Efectuarea calculului salarial şi întocmirea statelor de plată, calculul concediilor medicale şi indemnizaţiilor.
 • Întocmirea şi depunerea Declaraţiei 112 lunare.
 • Întocmirea rapoartelor statistice solicitate de Institutul Naţional de Statistică.
 • Recuperarea sumelor cuvenite de la instituţiile de stat.

Adminstrare personal

 • Întocmirea şi actualizarea dosarelor de personal.
 • Întocmirea contractelor de muncă, a actelor adiţionale şi a deciziilor.
 • Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor pentru salariaţi.
 • Servicii de raportare REVISAL.
 • Consultanţă în politica de salarizare şi administrare de personal.
 • Consultanţă în caz de litigii.