Contabilitate

Externalizarea contabilităţii către firme profesioniste a căpătat o mare amploare azi, indiferent de mărimea clientului sau de domeniul în care activează.

Beneficiile oferite de PROFESSIONAL CONSULTING sunt considerabile: expertiza în domeniu, reducerea costurilor, calitatea serviciilor, termene fixe şi clare, o mai bună gestionare a riscurilor, colaborarea experţilor contabili cu colegi consultanţi fiscali, auditori, jurişti.

PROFESSIONAL CONSULTING are 20 profesionişti care conduc evidenţe contabile, din care 10 sunt experţi contabili.

Serviciile oferite de noi includ:

 • introducerea documentelor primare;
 • întocmirea jurnalelor de cumpărări şi vânzări;
 • întocmirea registrului mijloacelor fixe;
 • ţinerea evidenţei furnizorilor şi clienţilor;
 • înregistrarea şi evidenţa stocurilor;
 • întocmirea registrului jurnal şi a balanţei de verificare;
 • întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi anuale;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale (TVA, impozit pe profit, D390, D394, declaraţia intrastat, declaraţii pentru mediu şi alte declaraţii cerute de lege);
 • asistenţă pe parcursul inspecţiilor fiscale, asistenţă audit;
 • asistenţă privind contabilitatea primară;
 • raportări manageriale.