Reglementări contabile privind repartizarea trimestrială de dividende

Temei legal: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile