Raportări contabile semestriale la 30 iunie 2019

Temei legal: Ordinul MFP nr. 2493 din 08.07.2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor prevederi contabile
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 596 din 19 iulie 2019
Data intrarii in vigoare: 19.07.2019