REVISAL – modificarile aduse prin Hotararea Guvernului nr. 905/2017

Registrul general de evidentă a salariaților
Temei legal: Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților
Publicat în Monitorul Oficial nr. 1005/19.12.2017
Data intrării în vigoare: 19.12.2017, cu excepția prevederilor referitoare la contraventii care intra in vigoare la data 29.12.2017