Rambursarea de TVA

Temei legal: Ordonanta Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale Publicata in Monitorul Oficial nr. 832/31.08.2021

Data intrarii in vigoare: cu 01.02.2022