Prelungirea termenului de depunere a declarației privind beneficiarul real – 2021

1 octombrie 2021 – termenul extins pentru depunerea declarației privind beneficiarul real pentru societati
Potrivit Legii nr. 101/2021, începand cu data de 30.04.2021 a fost reintrodusă obligația persoanelor juridice supuse înregistrării în registrul comerțului de a depune o declarație privind beneficiarii reali în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale – declarația anuală.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2021, în vigoare cu 31 mai 2021, prelungeste până la data de 1 octombrie 2021 termenul de depunere la oficiul registrului comertului (în raza căruia este înmatriculată societatea) a declaratiei anuale în anul 2021 și precizează modalitatile în care aceasta poate fi data si transmisa:

  • poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier.
  • poate fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Sanctiunea pentru nedepunerea declaratiei privin beneficiarii reali: amenda intre 5000 lei – 10.000 lei, putandu-se ajunge la dizolvarea persoanei juridice.