Eşalonarea la plată, în formă simplificată, pentru obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central

Temei legal: Ordonanta Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale Publicata in Monitorul Oficial nr. 832/31.08.2021
Data intrarii in vigoare: 01.10.2021