Simplificarea sistemului de compensare a datoriilor

Temeil legal: Hotărârea Guvernului nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie
Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 881/01.11.2019