Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

Temei legal: Ordinul presedintelui ANAF nr. 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare