Modificări privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale

Temei legal: Ordinul președintelui ANAF nr. 1960/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 “Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia” şi a anexei nr. 2 “Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016

Publicat în Monitorul Oficial nr. 600/22.07.2019
Data intrării în vigoare: 22.07.2019