Modificări privind sponsorizarea

Modificari privind deducerea cheltuielii cu sponsorizarea la calculul impozitului pe profit

Temei legal: Legea nr. 156/2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Publicata in Monitorul Oficial nr. 625/26.07.2019
Data intrarii in vigoare: 29.07.2019