Registrul entitatilor- unitatilor de cult – deduceri fiscale

Temei legal: Ordinul președintelui ANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Publicat în Monitorul Oficial nr. 223/22.03.2019
Data intrării în vigoare: 22.03.2019.