Salariul mediu brut si ajutorul de deces – 2020

Cuantumul salariului mediu brut pe anul 2020. Cuantumul ajutorului de deces
Temei legal: Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/06.01.2020
Publicata in Monitorul Oficial nr. 3/06.01.2020
Data intrării in vigoare: 09.01.2020