Salariul mediu brut pe 2019. Ajutor de deces.

Cuantumul salariului mediu brut pe anul 2019. Cuantumul ajutorului de deces

Temei legal: Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 47/11.03.2019
Publicata in Monitorul Oficial nr. 196/12.03.2019
Data intrîrii in vigoare: 15.03.2019