Modificari privind regimul fiscal al sponsorizarilor efectuate de contribuabilii platitori de impozit pe profit si persoanele fizice

Temei legal: OUG nr.25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare