Raportarea lunară a stocurilor la produsele agricole şi alimentare

Temei legal: Legea nr. 105/2023 privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a prevederilor legii.