Scutire impozitul pe venitul din salarii pentru activitatea de creare de programe pentru calculator

Temei legal: Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3337/2017 din 14 decembrie 2017
privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator