Prevenirea spălării banilor- modificarea legii societăților; asociații și fundații

Reglementari in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor – modificari legea societatilor; asociatii și fundații

Temei legal: Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Publicată în Monitorul Oficial nr. 589/18.07.2019
Data intrării în vigoare: 21.07.2019

Modifică: Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
Legea societatilor nr. 31/1990 privind societatile
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală