Noul nivel al diurnei interne 2019

Temei legal: HG nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului
Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2019