Modificarea Codului fiscal – contributii sociale contracte de muncă part-time

Prin Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se abrogă prevederile art. 146 alin. (5^1) – (5^5), respectiv art. 168 alin. (5^1), eliminandu-se plata contributiei de asigurari sociale si contributiei de asigurari sociale de sanatate la nivelul salariului de baza minim brut pe tara pentru salariatii cu contract de munca cu timp partial.