Contributia pentru persoanele cu handicap neincadrate

Temei legal: Legea nr. 193/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Publicata in Monitorul Oficial nr. 767/21.08.2020.
Data intrarii in vigoare: 24.08.2020.