Activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Temei legal:
– Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
– Ordinul nr. 831/600 din 7 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri