Audit

Audit

Auditul nu reprezintă doar o cerinţă de îndeplinit în faţa legii, el este în primul rând o asigurare în baza căreia se pot reduce problemele şi riscurile entităţilor auditate.

Scopul auditului este de a emite o opinie independentă şi obiectivă a situaţiilor financiare, opinie care duce implicit la creşterea încrederii utilizatorilor în situaţiile financiare.

Grupul PROFESSIONAL CONSULTING are un număr de 6 auditori financiari care auditează activitatea clienţilor conform Standardelor de Audit Internaţional şi care emit recomandări sub forma unor opinii independente asupra fidelităţii situaţiilor financiare.
Serviciile oferite de noi includ:
1. Auditarea situaţiilor financiare statutare conform cu prevederile contabile legale.
2. Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare şi de auditare a situaţiilor financiare consolidate.
3. Misiuni cu scop special – proceduri agreate.
4. Auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene sau din alte finanţări nerambursabile.
5. Audit intern.
6. Analize economico-financiare pe situaţii anuale comparative.
7. Discuţii cu managementul şi recomandări.
8. Due diligence financiar.

Ești în căutarea unei firme de

Contabilitate și impozite?

Contactează-ne acum